Karlskrona Kommuns Ombyggnadspris 2006

 
Miljö och byggnadsnämndens ombyggnadspris delas sedan 1990 ut årligen i samband med nämndens decembersammanträde. Årets pris går till Malin Svensson för ombyggnaden av Nättraby gamla vattentorn.

Byggnaden ligger på en liten kulle ovanför Gamla Landsvägen, och uppfördes vid mitten av 1900-talet. Den utgjordes ursprungligen av ett cylindriskt vattenmagasin klätt med rött tegel, samt en mindre sidobyggnad som tjänade som servicebyggnad åt vattentornet. Under en längre tid har byggnaden stått oanvänd och börjat förfalla. Torn och servicebyggnad har nu byggts samman med en enkel glaskonstruktion. Anläggningen inrymmer idag en modern glashytta med möjlighet till kurs- och visningsverksamhet samt en utställningshall med butik.
 
Ombyggnaden har gjorts med stor varsamhet så att byggnadens tidigare funktion som vattentorn fortfarande tydligt framgår, och den nya verksamheten har fått utrymmen som är både funktionella och tilltalande. Malin Svensson har genom ombyggnaden utnyttjat en enkel men karaktärsfull anläggning på ett kreativt sätt för en kreativ verksamhet, och på det sättet bevarat en liten del av vår byggnadshistoria.
 
 Juryns beslut var enhälligt och priset utgörs av 15 000 kronor.