SVERIGES ARKITEKTER BLEKINGE KALMAR

Arkitekturpris 2006 Husbyggnad

Glastornet i Nättraby

Glastornet i Nättraby tilldelas Sveriges Arkitekter Blekinge Kalmars hus-byggnadspris 2006 för en måttfull om- och tillbyggnad av ett 50-årigt litet vattentorn till en vacker studioglashytta, utställning och butik. Byggnadsarbetena har utförts med stor varsamhet och stort personligt engagemang av glaskonstnären Malin Svensson som genomfört såväl planering som ombyggnad med stark formkänsla och enkel funktionalitet.

Byggherre: Malin Svensson
Arkitekt: Malin Svensson, Ingrid Hernsell SAR/MSA
Entreprenör: Malin Svensson