Årets nyföretagare 2007

 
Med stor entusiasm, hårt arbete, envishet och långsiktig planering har Malin Svensson byggt upp sitt unika företag Glastornet/Studio glashytta.
 
Hon har målinriktat förvandlat ett tidigare vattentorn till en väl fungerande glashytta från grunden.
 
Med egen design och formgivning och inte minst gedigna yrkeskunskaper inom glasblåseri, lockas nu folk att besöka Glastornet från hela sydöstra Sverige